OM
Koroid.

Koroid gör det möjligt för vårdorganisationer att hantera, rekrytera och förutse behov av personal och resurser på ett flexibelt, kostnadseffektivt och säkert sätt. Med hjälp av proprietär teknologi baserad på kompetensmatchning, efterfrågan och artificiell intelligens höjer vi ribban för kvalitetsvård.

Koroid byggdes av ett team av hälsovårdsexperter som anser att patientcentrerad vård borde vara kärnan i samtliga aspekter av vården.

Hur det
fungerar.

  • Hantera dina behov av mänskliga resurser utan problem.
  • Minska era kostnader för personalhantering avsevärt.
  • Förbättra arbetsförhållanden för sjukhuspersonal på ett effektivt sätt.
  • Använd AI för att revolutionera förvaltningen av din organisation.

Sjukvårdsorganisationer

Vi förstår din organisation …

Tid och pengar är två resurser som det är ont om inom vården. Världen över. Vi förstår. Nuvarande IT-system och praxis för personal och resurshantering är föråldrade men ändå kostsamma. Man är en beroendesituation gentemot företag och IT-system som drivs av finansiella resultat som inte är enhetliga med hälsovårdens uppdrag: att ha högkvalitativ vård och resultat för patienter.

Genom att använda avancerad teknik tillåter vi organisationer att fokusera på sina kärnaktiviteter genom att eliminera befintliga tekniska hinder.

Sjukvårdspersonal

Vi är alla människor och vi har alla behov ...

Administrativa system från en svunnen tid försvårar relationen mellan personal och patient. Den traditionella modellen för personal- och resurshantering passar den inte alltid in i våra verkliga liv och scheman. Transparens, flexibilitet och belåtenhet är koncept som den hårt arbetande personalen inom vården förtjänar.

Vi och alla andra inom vården älskar att göra allt för våra patienter, och på Koroid ser vi till att detta uppfylls med bättre resultat för alla.

Svenska