FUNKTIONALITET.

Revolutionen i resurshantering börjar med personalstyrning. Utan engagemang och kompetens hos de yrkesverksamma som arbetar inom sjukvården skulle patientvården vara förlorad.

 

DETTA
INGÅR.

  • Utbildningsverktyg i realtid.
  • Smart dynamisk kalender.
  • Omedelbar platsbaserad personalmatching.
  • Automatisk förhandling och bokning.
  • Automatisering av tidrapportering och arvode.

Omfattande datainsamling och analys i Koroid’s plattform möjliggör artificiellt intelligensstyrda beslut, med fullständig insyn och insikt i både bemanning och resursallokering.


Koroid kommer att skapa kostnadsbesparingar, optimal effektivitet och förhöjd kvalitet för både vårdgivare och vårdpersonal.

Svenska