OM
Koroid.

Koroid gör det möjligt för vårdorganisationer att hantera, rekrytera och förutse behov av personal och resurser på ett flexibelt, kostnadseffektivt och säkert sätt. Med hjälp av proprietär teknologi baserad på kompetensmatchning, efterfrågan och artificiell intelligens höjer vi ribban för kvalitetsvård.

Koroid byggdes av ett team av hälsovårdsexperter som anser att patientcentrerad vård borde vara kärnan i samtliga aspekter av vården.

 

TRÄFFA
VÅRT TEAM.

Samtliga medarbetare i Koroid har en nära relation till vården, antingen som professionella i systemet, eller som patienter och släktingar. Vi ser det som oetiskt att vinstdrivande företag har möjlighet att utnyttja vårdens för tillfället begränsade tekniska infrastruktur för egen vinning.

Genom att, från ett tekniskt perspektiv, undersöka relationen mellan sjukvårdspersonal och arbetsgivare, har vårt team utvecklat ett bevisat sätt att minska arbetsbelastningen hos chefer och personal.

Svenska